Ο αγέρας σηκώνει...
Συγγραφέας:


Ο αγέρας σηκώνει απαλές επιθυμίες
Σκορπίζει αποσταμένες αναπνοές
Φύλλα από δέντρα
Μύχια ψυχών

Και το διάστημα φροντίζει
Να είναι όλα απέριττα
Να φαίνεται διπλή η ακινησία,
Τα σύννεφα να προπορεύονται
Της σιωπής.