Ο Μπουρδούσης
Συγγραφέας:
Απρίλιος 1883.


Ἀπέθανε ὁ κύριος Μπουρδούσης
ἀπέθανε κι' αὐτὸς ὁ πατριώτης,
ἡ δόξα κι' ἡ στολὴ τῆς πρωτευούσης
τῶν δρόμων ὁ ξυπόλητος ἱππότης.

Ὁ Χάρος ὁ ἀχόρταγος τὸν βρῆκε
ἀπὸ πιοτὰ διάφορα στουπί,
καὶ ρήτορας κανένας δὲν ἐβγῆκε
τὰ τόσα θαύματά του νὰ μᾶς πῇ.

Δὲν εἶχε κι' ὁ Μπουρδούσης μας φροντίδα
νὰ κάμῃ γιὰ τὸ ἔθνος διαθήκη,
δὲν ἔβγαλε κι' αὐτὸς ἐφημερίδα,
δὲν γύρεψε ποτὲ βουλευτιλίκι.

Δὲν τὸν κεντοῦσε ὄρεξις καμμιά,
τοὔφθανε μιὰ δεκάρα γιὰ νὰ πίνῃ
καὶ μόνη στοὺς γιατροὺς κληρονομιὰ
τὰ ντελικάτα πόδια του ἀφίνει.

Ἀπέθανες καὶ σύ, ἀγαπητέ,
στοῦ ἔθνους τὰς κρισίμους περιστάσεις,
αὐτὸ δὲν τὸ ἐλπίζανε ποτέ,
μὰ πήγαινε καὶ σὺ νὰ ἡσυχάσεις.