Ο Λάμπρος/Η τρέλλα της Μαρίας

Ὁ Λάμπρος
Συγγραφέας:
Ἡ τρέλλα τῆς Μαρίας


26.
Ὁ παπᾶς γιὰ τὸ γάμο ὅλα ἑτοιμάζει,
Κ' εἶναι ἀναμμένα τὰ κεριὰ τοῦ γάμου·
Ὁ Λάμπρος τρομασμένος τήνε κράζει:
«Σήκω, δυστυχισμένη, ἔλα κοντά μου.»
Εἰς τὴ φωνὴ τοῦ Λάμπρου ἀνατριχιάζει
Καὶ παρευθὺς σηκώνεται ἀπὸ χάμου
Καὶ τραγουδάει, καὶ τραγουδώντας κλαίει·
Καὶ αὐτός: «Μὴν κλαῖς, μὴν τραγουδᾷς», τῆς λέει.