Ὁ Λάμπρος
Συγγραφέας:
Δύο ἄσματα
Ἡ Μαρία στέκει 'ς τὸ παραθύρι, ὁποῦ ἀγναντεύει τὴ θάλασσα, περιμένοντας τὸν Λάμπρο· τραγουδάει ἡ ἀπαρηγόρητη μάννα, πρῶτα «Τὰ δύο Ἀδέλφια», καὶ ὕστερ' ἀπὸ μικρὴ παύση τὴν «Τρελλὴ Μάννα».Οἱ δυστυχεῖς, σημειώνει ὁ ποιητής, συνειθοῦν νὰ τραγουδοῦν ἄσματα ἀνάλογα μὲ τὴν κατάστασὴ τους.