Οι νύχτες θαυμάζουν...

Ο νύχτες θαυμάζουν...
Συγγραφέας:


Ο νύχτες θαυμάζουν το βάθος ενός ανθρώπου
Κρέμονται πάνω στη θάλασσα και θαυμάζουν
Τον άνθρωπο που έγινε άγαλμα μα δεν κοιμάται.