Οἱ Προμηθεῖς
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 8/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Ὁ Προμηθεὺς ἐδάνεισε
στὸν κόσμο πῦρ οὐράνιον,
κι’ οὔτε μιὰ σπίθα ἐκράτησε,
νὰ εἰποῦμε τὴν ἀλήθειαν·

κι’ οἱ σύγχρονοι οἱ Προμηθεῖς
σοῦ κάνουν ἕνα δάνειον,
καὶ τὸ κρατοῦνε τὸ μισὸ
ἀμέσως γιὰ προμήθειαν!...