Οἱ Βυζαντινολόγοι
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 5/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


-Ἔλα, Σβέντζο, καὶ κατέβα
πάρε τὸ κερὶ καὶ φέγγε.
-Ἐδῶ, κύριοι, βλέπετε τοὺς δύο Βυζαντινολόγους,
τὰ ὁποῖα ἤρθανε σὲ πολλὲς βρυσιὲς καὶ διαφόρους λόγους
θέλοντας, λέει, καὶ βραβεῖο
ὅποιος πρωτοβρῆκε τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τὸ βίο-
τὸ ὁποῖον, βρὲ εὐλογημένοι, ἕνα βίο ἀγίου στὰ χέρια σας ἐπιάσατε,
καὶ δός του δός του μεταξύ σας, ἐξαψαλμό τὸν ἐφτιάσατε!...