Ξαναφέγγει
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Νεκροκάραβου μέγα ἀρμενοπάνι
Τοῦ πόνου ἡ ἀντάρα ὀμπρός μας μαῦρο ἐστήθη·
Τῆς μάννας μας πατρίδας τ’ ἅγιο ἀστῆθι
Τὸ ξέσκισε τῆς Μοίρας τὸ δρεπάνι.
Ξανάφεξε καὶ πάλι ἐροδοφάνη
Νέα πλάση καὶ ὁ καϋμὸς ἐλησμονήθη·
Στὲς καρδιὲς ἡ πατρίδα ἀναγεννήθη
Μὲ τῆς ἐλπίδας τὸ χλωρὸ στεφάνι.—
Κ’ ἡ Ἀγάπη σου — ὢ φιλιὰ ψυχῶν καὶ χάδια—
Μπῆκε στὸ νεκροκάραβο τοῦ Χάρου
Καὶ σοὔμεινε ἡ καρδιὰ γιὰ πάντα ἄχ! ἄδεια!
Ὄχι! σὰν ξεδακρύσῃς ξαναχάρου!
Βλαστάρι ἀγγελικὸ νέου παραδείσου
Σοῦ τὴ νεκρανασταίνει τὸ παιδί σου.

ΟΧΤ. 98