Νόστοι1Επεξεργασία

αυτικα δ' Αισονα θηκε φιλον κορον ηβωοντα γηρας αποξυσασα ιδυιησι πραπιδεσσι, φαρμακα πολλ' εψουσ' επι χρυσειοισι λεβησιν.

2Επεξεργασία

δωρα γαρ ανθρωπων νουν ηπαφεν ηδε και εργα.