Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/68

Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 68 Τον Ήλιο το θεόρατο να φτιάξουν οι Ροδίτες
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Νίκος Σαραντάκος
Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο
Τον Ήλιο το θεόρατο να φτιάξουν οι Ροδίτες (ἤθελον Ἠέλιον Ῥόδιοι π̣εριμάκεα θεῖναι), Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 68, μετάφραση Νίκου Σαραντάκου, Ιστολόγιο Ν. Σαραντάκου, 2012


Ποσείδιππος 68 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Τον Ήλιο το θεόρατο να φτιάξουν οι Ροδίτες
θέλαν διπλάσιο, μα όρισε ο Λίνδιος ο Χάρης
τρανότερο απ’ τον Κολοσσό τεχνίτης να μη στήσει
άγαλμα· κι αν ο Μύρωνας τετράπηχο σηκώνει
περήφανος, όμως ο Χάρης πρώτος με την τέχνη
μορφή χαλκούργησε ίσαμε τη γης τόσο μεγάλη.


Το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/68:


Ποσειδίππου 68Επεξεργασία

ἤθελον Ἠέλιον Ῥόδιοι π̣[εριμάκε]α θεῖναι δὶς τόσον, ἀλλὰ Χάρης Λίνδιο[ς] ὡρίσατο
μηθένα τεχνίταν ἔτι μείζονα [τ]ο̣ῦ̣δ̣ε̣ κ̣[ο]λ̣οσσὸν θήσειν· εἰ δὲ Μύρων εἰς τετρ̣ά̣π̣[ηχ]υ̣ν̣ ὅ̣[ρον]
σεμνὸς ἐκεῖνος ἀ̣ν̣ῆ̣κ̣ε̣, Χάρης π̣ρ̣ῶ̣[τος μ]ε̣τ̣ὰ τέχνα[ς] ζῶιον ἐχαλκούργει γ̣ᾶς̣ μεγ̣[έθει παρ]ι̣σ̣[ῶ]ν̣.