Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/60

Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 60 Σαν πήρε ο Μνησίστρατος το δρόμο
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Νίκος Σαραντάκος
Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο
Σαν πήρε ο Μνησίστρατος το δρόμο (τοῦτ’ ἐπαρασάμενος Μνησίσ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ος ἄρτι κέλευθον), Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 60, μετάφραση Νίκου Σαραντάκου, Ιστολόγιο Ν. Σαραντάκου, 2012


Ποσείδιππος 60 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Σαν πήρε ο Μνησίστρατος το δρόμο,
που απ’ την πυρά στον Άδη κατεβαίνει,
«Μη με θρηνήσετε παιδιά μου,» προσευχόταν,
«πατροπαράδοτα μόν’ ρίξτε χώμ’ αγαπημένο,
πά’ στου πατρός σας το ψυχρό κουφάρι,
τι στα εξήντα μου, ακόμα άντρας σβέλτος
κι όχι βαριόγερος, στων ευσεβών τη χώρα φεύγω.»


Το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/60:


Ποσειδίππου 60Επεξεργασία

τοῦτ’ ἐπαρασάμενος Μνησίσ̣τ̣ρ̣α̣τ̣[ος ἄρτι κέλευθον] τὴν ἀπὸ πυρκαϊῆς εἰς Ἀΐδεω κατέβη·
‘μὴ κλαύσητέ με, τέκνα, φίλην δ’ ἐπὶ πατρὶ κονίην ψ[υχρ]ῶ̣ι παππώιως χώσατ’ ἐπ’ ἐσχατιῆς·
[ἑξηκον]τ̣αέτης γὰρ ἀπ’ ἠέρος οὐ βαρύγηρως [ ἔρχομ’ ἐπ’ ε]ὐ̣σεβέων ἀλλ’ ἔτι κοῦφος ἀνήρ.