Νίκη
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Ἐβρέθηκ’ ἕνα ἀτίμητο βλησίδι!
Τώρα ποῦ οἱ ἀρχαῖοι ξανάζησαν ἀγώνες,
Ποῦ τῆς Πατρίδας δίνουν ζωογόνες
Φλόγες, ἀντριᾶς πολεμικῆς μισίδι,
Τοῦ Γένους μας παμπάλαιο στολίδι,
Πὤλαμψε στοῦ Ἡρακλῆ τοὺς ἐλαιῶνες
Ἔπειτ’ ἀπὸ είκοστρεῖς καὶ πάλ’ αἰῶνες,
Ξαναστράφτουν οἱ ᾨδὲς τοῦ Βακχυλίδη.
Σ’ ἐμᾶς τὸν στέρνει τώρα ἡ Ἑλλάδα Μάννα
Θρίαμβου ἀρραβῶνα στὴ μεγάλη Πάλη,
Καὶ τὸ Γένος μ’ ἐλπίδας θρέφει μάννα
Ποῦ σ’ ἅγιο Ἀγῶνα θὰ νικήσῃ πάλι.
Μάννα! Τοὺς νέους Σου ἥρωες νὰ ἐγκωμιάσῃ
Γεννηθήτω ποιητής, ποῦ νὰ τοῦ μοιάσῃ!

ΔΕΚ. 96