Μπορώ να κατανοήσω...

Μπορώ να κατανοήσω...
Συγγραφέας:


Μπορώ να κατανοήσω, πως ο πόνος μου είναι απαραίτητος· αλλά μπορώ να υποστηρίξω, πως ο βαθύτερός μου πόνος προέρχεται απ’ το γεγονός, που δεν μπορώ να μετουσιώσω ολάκερον τον εαυτό μου σε ομιλία!

[22.10.1939]

«Εν αρχή ην ο Λόγος». Η ιστορία είναι ο γυρισμός μας στον Λόγο του Ιωάννη. -

[22.10.1939]

Όταν η ζωή, που ζούμε - η μόνη ζωή, που υπάρχει -, μετουσιωθεί σε ομιλία, θ’ αποκαλύψει την αιωνιότητά της, δεν θα επιτρέψει πια κανείς ν’ αμφιβάλλει. Εκείνο, που εγώ ονομάζω «ομιλία» είναι ό,τι ο Ιωάννης είπε κιόλας «Λόγο»· εγώ απλώς με τη λέξη μου δίνω περισσότερη έμφαση στην κίνηση του ατόμου και του ανθρώπου. -

[22.10.1939]