Μισολόγγι
Συγγραφέας:
Το ποίημα γράφτηκε και εκδόθηκε το 1878 και εκδόθηκε από το τυπογραφείο «Η Δυτική Ελλάς», δαπάνῃ Αρτέμη Γουργουρίνη.


Κόβω για σε τα βάγια
του τραγουδιού ιερά·
στο μέτωπο σ’ τα πλέκω,
στεφάνια γιορτερά.

Βωμός το μέτωπό σου.
Θυμάσαι; Μια φορά
σ’ το γγίξαν και σ’ τ’ αγιάσαν
της Δόξας τα φτερά.

Λάμπουν ιερά, στα βάγια
του τραγουδιού, η φωτιά,
το αίμα των ηρώων,
του χαλασμού η νυχτιά.

Και τρέμουνε στα βάγια
ιερά του τραγουδιού
τα δάκρυα μιας αγάπης,
τα χρόνια ενός παιδιού.