Με λυρικό ξεχείλισμα

Με λυρικό ξεχείλισμα
Συγγραφέας:


Με λυρικό ξεχείλισμα
Και με πιο πλούσια κόμη
Ανάμεσα στη θάλασσα
Και το βουνό
Ανάμεσα στους λόφους
Τα λιβάδια
Η νιότη αργοδιαβαίνει

Είναι κορίτσια
Και είναι παλικάρια
Και σαν τα στάχυα
Χρυσίζουν στον ήλιο.