Μεταγραφή:Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu

Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu
Τίτλος Hermetis Trismegisti Poemander
Συγγραφέας Ερμής ο Τρισμέγιστος
Επιμελητής
Μεταφραστής
Εικονογράφος
Έτος 1854
Εκδότης
Πηγή djvu
Τόμοι
Πρόοδος Πρέπει να ελεγχθούν οι σελίδες
Σελίδες

 i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv  xv  xvi  xvii  xviii  xix  xx 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Ἑρμοῦ τοῦ τρισμεγίστου

1. Ποιμάνδρης.....................................................................................................................................................................................................................................................pag. 1

2. πρὸς Ἀσκληπιὸν λόγος καθολικός.....................................................................................................................................................................................................................................................19

3. λόγος ἱερός.....................................................................................................................................................................................................................................................31

4. πρὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν Τὰτ λόγος ὁ κρατὴρ ἢ μονάς.....................................................................................................................................................................................................................................................34

5. πρὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν Τὰτ, ὅτι ἀφανὴς ὁ θεὸς φανερώτατός ἐστιν.....................................................................................................................................................................................................................................................41

6. ὅτι ἐν μόνῳ τῷ θεῷ τὸ ἀγαθὸν ἐστιν, ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ.....................................................................................................................................................................................................................................................48

7. ὅτι μέγιστον κακὸν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἡ περὶ τοῦ θεοῦ ἀγνωσία....................................................................................................................................................................................................................................................54

8. ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων ἀπόλλυται, ἀλλὰ τὰς μεταβολὰς ἀπωλείας καὶ θανάτους πλανώμενοι λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι.....................................................................................................................................................................................................................................................56

9. περὶ νοήσεως καὶ αἰσθήσεως, καὶ ὅτι ἐν μόνῳ τῷ θεῷ τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθόν ἐστιν, ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ.....................................................................................................................................................................................................................................................61

10. κλείς, πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τὰτ.....................................................................................................................................................................................................................................................67

11. Νοῦς πρὸς Ἑρμῆν....................................................................................................................................................................................................................................................85

12. περὶ νοῦ κοινοῦ Τάτ.....................................................................................................................................................................................................................................................99

13. πρὸς τὸν υἱὸν Τὰτ ἐν ὄρει λόγος ἀπόκρυφος περὶ παλιγγενεσίας καὶ σιγῆς ἐπαγγελίας.....................................................................................................................................................................................................................................................114

Ὑμνῳδία κρυπτή.....................................................................................................................................................................................................................................................124

14. Ἀσκληπιῷ εὖ φρονεῖν....................................................................................................................................................................................................................................................128