Μίλα με την πεταλούδα

Μίλα με την πεταλούδα
Συγγραφέας:


Μίλα με την πεταλούδα
Γλάρωσε τα μάτια
Εσπέρα ηλικία
Τη ρέμβη πήδα
Βραχύπνοη λύρα
Ευτυχία.