Μέσα στα μάτια των ανθρώπων...

Μέσα στα μάτια των ανθρώπων...
Συγγραφέας:


Μέσα στα μάτια των ανθρώπων ο ουρανός κοιτάζει
Με τα μάτια μας μιλάει ο ουρανός
Με τα μάτια μας κάποτε κράζει βοήθεια
Κάποτε ατάραχος ξυπνάει τους νεκρούς

Όταν ο ουρανός δεν μιλά
Τα μάτια μας γυρίζουν ανάστροφα τα βιβλία
Από τα καρδιά του ορίζοντα κρέμονται
Σαν να ήταν χέρια περιττά.