Μάης - Νεότη
Συγγραφέας:


Ξυπνάτε από τον ύπνο, κορίτσια, χάραξε
Και πάρετε ταρνιά σας και κατσίκια σας
Κελάτε στα χωράφια να τα βοσκήσωμε,
Να πιάκωμε το Μάη με τον κατάψυχο,
Παιδιά κορίτσια αντάμα ν όλα μες τη δροσιά,
Στα χόρτα, στα μανούσια, στον παράδεισο,
Να φάμε και να πιούμε να τραγουδήσωμε
Να παίξωμε όλοι αντάμα ν ασυλλόγιστα,
Τα νεάτα να χαρούμε, τα παιδιακίσια μας,
Του χρόνου ποιος το ξέρει τι γράφει η μοίρα μας.
Ξυπνάτε από τόν ύπνο κορίτσια γλήγωρα.