Λαλεί η γλώσσα
Συγγραφέας:


Λαλεί η γλώσσα
Το μάτι ο φλοίσβος
Ο σπόρος
Πρώτα από την ομιλία
Τα φιλιά στίλβουν
Αστέρια
Ανήλια.