Η Βικιθήκη φιλοξενεί τα παρακάτω κείμενα με τον τίτλο Κύκλωψ: