Κρήτη
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Σειρῆνα πρασινόχρυση, μὲ μάτι
Σὰν τῆς ἀγάπης, μὲ λαχτάρας χείλια,
Ἀχτιδομάλλα, ὀρθοβύζα, μὲ χίλια
Μύρια καμάρια καὶ λέπια γεμάτη,
Τραγοῦδι τραγουδᾷς μὲς τὴ ροδάτη
Κατάχνια τοῦ πελάου, καὶ στὴν προσήλια
Τοῦ ἀγέρος πλατωσιὰ καὶ στὰ βασίλεια
Τῆς γῆς πνοὴ τὸ σέρνει μυρωδάτη:
«Σὰν τὸ γάλα τῆς αἴγας Ἀμαλθείας
Θρέφει θεοὺς καὶ τὸ φιλί μου ἐμένα,
Ἐλᾶτε νὰ χαρῆτε μὲς τῆς θείας
Ἀγκαλιᾶς μου τὸ σφίξιμο ἑνωμένα,
Πρόσφυγες τῆς ζωῆς, δῶρα ἅγια τρία·
Θάνατο, ἀθανασία κ’ ἐλευθερία».

ΙΟΥΛ. ΣΕΠΤ. 96