Η Βικιθήκη φιλοξενεί τα παρακάτω κείμενα με τον τίτλο Κανάρης: