Κάποιο κορίτσι...
Συγγραφέας:
Montappone [9.5.1934]


Κάποιο κορίτσι πεθαίνει
ποὺ ἐγὼ ἀγαπῶ·
κλαίω στὴν κάμαρά μου
τόσο μακριὰ ἀπὸ κεῖ·
πεθαίνει τοῦτο τὸ βράδυ
καὶ δὲν μιλάει σὲ κανένα
δὲν λέει τίποτα ἀπ' ὅσα
εἶχε νὰ πεῖ σ' ἐμένα·
καὶ θὰ πεθάνει κ' ἐγὼ
μοναχός μου θὰ ψάχνω
νὰ βρῶ τὴν μορφή της
μέσα στὸ ἔρμο δωμάτιο...