Κάποια παλιά γυναίκα...

Κάποια παλιά γυναίκα...
Συγγραφέας:


Κάποια παλιά γυναίκα σε αδράχνει
Όταν εσύ κοιμάσαι με τη σκιά
Των πεθαμένων
Κάτω από τα δέντρα της καρδιάς
Και του αισθήματος
Κάποια παλιά γυναίκα
Με φωνή βραχνή
Αλλά με όψη ήμερη.