Κάλαντα Χριστουγέννων Σαγιάδας

Τα παραδοσιακά Κάλαντα Χριστουγέννων της Σαγιάδας

Καλήν εσπέραν άρχοντες
κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να πω στ΄ αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η φύσις όλη

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών
και ποιητής των όλων.


Σε αυτό το σπίτι που
ήρθαμε πέτρα να μην
ραγίσει κι ο νηκοκήρις
του σπιτιού 1.000
1.000 χρόνια να ζήση.