Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου (μετάφραση Βενιζέλου)