Ιδρώνουν οι δρόμοι της γης

Ιδρώνουν οι δρόμοι της γης
Συγγραφέας:


Ιδρώνουν οι δρόμοι της γης
Για βλέπε το πλήθος

Οι τόποι τα ρίγη οι μυς
Με τ' άνθος κάλλιο να πάμε κι εμείς.