Θυμητικό (Μικρά ταξείδια)

Θυμητικό
Συγγραφέας:


Τέχνη κἀμμία δὲ θέλει παραστήσει
τῆς μάνας του τὰ κάλλη. Ἐδῶ μία μέρα,
σκόρπια νὰ ταὔρῃ ὁλόγυρα στὴ φύση,
ἄς τρέξῃ τ' ἀγγελοῦδι ἐκεῖθε πέρα.

Τὴν ἄσπρη αὐγή, τὴ χρυσωμένη δύση,
τ' ἄνθια, τὴ χλόη, τὸ πέλαο, τὸν αἰθέρα
ἔχοντας τότε ὡς πρότυπα, θὰ ζήσῃ
στὸ νοῦ του ὀμπρὸς ἡ ἀγνώριστη μητέρα.

Ἀλλ' ἂν στὴ θεία μορφὴ τ' ὡραῖο θὰ σμίξῃ
ποῦ πέρναε τοῦ κορμιοῦ κάθε στολίδι,
καὶ τὴν κλεισμένη ἐπιθυμιά του ἀνοίξῃ.

Θὰ τοῦ ζαρώσουν ἀπορίαις τὸ φρύδι,
σά, μ' ἄφωνη λαχτάρα, ὁ Πάππος δείξῃ
ἕνα μικρὸ γυναίκειο δαχτυλίδι.