Θρίαμβος
Συγγραφέας:
Απρίλιος 1883.


Κακούργημα μεγάλο, βαρύ, τρομακτικὸ
μᾶς γράφει τὸ Δελτίο τὸ Ἀστυνομικό.
Ἕνας τρελλὸς μιὰ γάτα ἐλάδωσε στακτιά,
καὶ γιὰ νὰ κάνῃ γοῦστο τῆς ἔβαλε φωτιά,
κι' ἡ γάτα πέρνει δρόμο, ἐδῶ κι' ἐκεῖ τρυπόνει,
καὶ ὅλαις στὸ ποδάρι τῇς γειτονιαῖς σηκόνει.
Τὴν βλέπουν κι' οἱ κλητῆρες, τὰ πρῶτα παλληκάρια,
κι' ἀμέσως τὰ σπαθιά των πετοῦν ἀπ' τὰ φηκάρια,
καὶ χύνονται σ' ἐκείνη μ' ὁρμὴ καὶ λύσσα τόση,
καὶ πολεμοῦν ποιὸς πρῶτος τὴ γάτα νὰ σκοτώσῃ.
Ἄϊντε κι' ἑδῶ τὴν ἔχουν, ἄϊντε κι' ἐκεῖ τὴν ἔχουν,
εἰς τὴν Ἀστυνομίαν κοντὰ τὴν ἀπαντέχουν·
καὶ τότε νάσου ἕνας μία σπαθιὰ τῆς δίνει,
καὶ ὦ! θαυμάτων θαῦμα! - στὸν τόπο τὴν ἀφίνει·
κι' ἐκοίτετο ἡ γάτα ἀνάμεσα τῶν δρόμων,
πρὸς δόξαν αἰωνίαν κλητήρων κι' ἀστυνόμων.

Εἴδησις τελευταία... μέσα σὲ μία στράτα
ἐτσάκωσαν ἐκεῖνον, ποὺ ἔκαψε τὴ γάτα.