θέληση
Συγγραφέας:
Από τα Βακχικά


Πλούτον δεν θέλω,
δόξαν δεν θέλω,
ούτ΄ εξουσίαν
ποτέ καμίαν.

Δεν θέλω γνώσιν,
ούτε καν τόση,
όσ΄είν΄του ψύλλου
κι΄όσ΄είν΄του ξύλου.

Τούτες οι κρύες
οι φαντασίες,
όσο ευφραίνουν,
τόσο πικραίνουν.

Θέλω ειρήνην,
ψυχής γαλήνην,
χορούς Ερώτων,
τρέλες και κρότον.

Θέλω τραγούδια,
κήπους, λουλούδια,
και χωρατάδες στες πρασινάδες.

Τούτα λατρεύω
τούτα ζηλεύω,
κι εις τούτ΄ απάνω
θέλ' ν΄ απεθάνω.