Ἡ χαρτοπαιξία
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 2/1/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


-Ἔλα Σβέντζο καὶ κατέβα
πάρε τὸ κερὶ καὶ φέγγε!
-Ἐδῶ, κύριοι, βλέπετε μὲ μεγάλη σας χαρὰ
ὅλη τὴν πρωτεύουσα ποῦ παίζει πασέτα καὶ μπακαρᾶ
καὶ παρατηρεῖτε ἐκεῖ μέσα μὲ ἀπορία
ποῦ παίζει μὲ τοὺς ἄνδρες κι’ ἀπὸ μία κυρία
τὸ ὁποῖον βάζει τὴν πόστα της σιγὰ-σιγὰ
καὶ βγαίνει κερδισμένη ἀπὸ τὰ ζυγά·
μὰ κι’ ἀπὸ κεῖθε βλέπετε μετὰ πολλῆς χαρᾶς
ποῦ δοκιμάζει τὴν τύχη του καὶ κάθε φουκαρᾶς
τὰ ὁποῖα παίζουν ὅλοι πασέτα ἀφοῦ τὸ ἐπιτρέπουνε οἱ νόμοι
μὲ χαρτιὰ λαδωμένα και ἀλάδωτα,
καὶ μόνο ποῦ παίζουν ἀκόμα σκαμπύλια οἱ Ἀστυφυλάκοι καὶ οἱ Ἀστυνόμοι
κατὰ τὰ ἔθιμα τὰ πατροπαράδοτα!...