Η φαντασία...
Συγγραφέας:


Η φαντασία η αίγλη
Ο αδαής εγώ
Θάλλει το γράμμα

Το κύμα το μνήμα
Με καθαρή την τόλμη
Αυγάζει ποιος θάνατος

Ποια ζωή;