Η πετροπέρδικα
Συγγραφέας:


Μωρή γραμμένη πέρδικα, που περβατείς τα πλάγια,
Την εμμορφιά σου ζήλεψα και θέλω να σε πιάσω,
Να σε κλειδώσω στο κλωβί, το μόσκο να σε θρέψω
Να χαίρωμε τα κάλλη σου, νακούω τη λαλιά σου.
- Για φεύγα απέδω, κυνηγέ και σύρε στο καλό σου.
Δε θέλω εγώ το μόσκο σου, δε θέλω το κλωβί σου,
Δεν είμαι πάπια του νερού στα χέρια να με πιάσης,
Μον είμαι πετροπέρδικα στα μάτια δε με γλέπεις.