Η λύπη της θεάς
Συγγραφέας:


Η λύπη της θεάς
που κατοικεί στο σύννεφο του ύπνου
είναι μεγάλη κι ανέπαφη από δάκρυα
κλαίει, θα πω,
μια επουράνια επιφάνεια
- ένα εφήμερο στερέωμα -
θαρρώ με μειδίασμα
όπως αρμόζει σε θεά
σε αγαπημένη από άνθρωπο του ονείρου.