Ἡ γῆ καὶ τὰ στάχυα
Συγγραφέας:
Σελ. 423 από το Τεύχος 6 (775), Χρονιά Κ΄ (Ιούνιος 1923) του περιοδικού «Νουμάς»


Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ

Σὲ κάποιες ὧρες μυστικὲς ποὺ τ’ ἀστεράκια κλαῖνε
κ’ ἐρωτικὲς ἀποθυμιὲς σκορποῦν τριγύρω οἱ τόποι,
γέρνουν τὰ στάχυα πρὸς τὴ γῆ, τὴν προσκυνᾶν καὶ λένε:
— Ὥρα καλή μανοῦλα μου, καὶ θὰ μᾶς φᾶν οἱ ἀνθρῶποι.

Σὲ κάποιες ὧρες γαληνὲς ποὺ τ’ ἀγεράκι πνέει
καὶ δίνει ἀνάσα στὰ δεντρά, μοσκοβολιὲς στοὺς κρίνους,
σιγομιλάει κ’ ἡ μάνα γῆς—ὥρα καλὴ—καὶ λέει:
Ἐσᾶς οἱ ἀνθρῶποι θὰ σᾶς φᾶν, κ’ ἐγὼ θὰ φάγω ἐκείνους!
(Παράδοση)

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗ