Η βουλιαγμένη χώρα
Συγγραφέας:
Ποικίλη Στοά, Τόμος 15 (1912)


Απ’ τη χώρα των Ερώτων
απ’ τη χώρα τη λευκή
πέρασε η οργή του ολέθρου
και η κατάρα η θεϊκή!...

Κι όπου τα κορμιά εσαλεύαν
από φρίκια ηδονικά
λίμνη τώρα είναι απλωμένη
απαλά κι ερωτικά...

Και τ’ αργά νερά κυλώντας
προς το ηλιόγερμα το ωχρό
έναν κόσμο νανουρίζει
νικημένο και νεκρό!...