Η αναχώρησίς της

Με τον τίτλο Η αναχώρησίς της υπάρχουν δύο ποιήματα του Γεώργιου Ζαλοκώστα