Ἡ Περιστερὰ
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Δημήτριος Κορομηλάς
Τίτλος πρωτοτύπου στα γερμανικά: «Das Täubchen.»


ΣΜΙΤ
Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ.


ΔΙΗΓΗΜΑ


ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
ΥΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΙ
291 Ὁδὸς Ἑρμοῦ 291 27 Ὁδὸς Γιοργαντζιλὰρ 27
1873


Περιεχόμενα