Η Ελενιώ
Συγγραφέας:


Ἡ τρελλοκόρη Ελενιώ,
τῆς γειτονιᾶς της τὸ καμάρι,
κλείνει τὸ μάτι σ' ἕνα νειό,
καὶ σ' ἕνα γέρο ξεκουτιάρη.

Ὁ νειὸς τῆς δείχνει ἀγκαλιὰ
μὲ ρόδα, νειᾶτα καὶ γλυκάδες,
κι' ὁ γέρος κάτασπρα μαλλιά,
μὰ καὶ πολλοὺς πολλοὺς παράδες.

Κι' αὐτὴ τὸ νέο μιὰ θωρεῖ,
καὶ μιὰ τὸ γέρο ξεκουτιάρη,
μὰ καὶ τοὺς δυὸ τοὺς λαχταρεῖ
καὶ θέλει καὶ τοῦς δυὸ νὰ πάρῃ.

Κι' ἔτσι τὸ γέρο μιὰ φορὰ
παντρεύεται ἡ Ἑλενιὼ
πέρνει τοῦ γέρου τὸν παρᾶ,
μὰ δὲν ἀφίνει καὶ τὸν νειό.