Η Εκκλησία και η Ελληνική Παιδεία κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους

Η Εκκλησία και η Ελληνική Παιδεία κατά τους μετά την άλωσιν χρόνους
Συγγραφέας:
Από «Το Εἰκοσιένα» Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδημαϊκών, εκδ. Ακαδημία Αθηνών, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1977.