Ηλικία της έτοιμης ουσίας

Ηλικία της έτοιμης ουσίας
Συγγραφέας:


Ηλικία της έτοιμης ουσίας
Πράσινη βοήθεια
Από την υγεία
Των λουλουδιών
Την ορατή ευφυία.

Μόριον χαράς
Ο κόμπος των ημερών
Που βιάζει την ειρήνη
Την ησυχία των νερών
Την τρυφερότητα των ματιών

Μιας δροσιάς κόσμου.