Ἓν σφάλμα τοῦ ὑψίστου
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΕΝ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ

Συχώρεσέ με Πλάστη μου ἐὰν τολμήσω
μὲ μιά μου παρατήρησι νὰ σ’ ἐνοχλήσω,
γιὰ πές μου Θεέ, ’ς τοὺς μῆνες τούτους τοὺς ὡραίους
τί σου κατέθηκε νὰ φτιάσῃς τοὺς κορέους;


Μὲ ἔκαμαν πολλαῖς νυχτιὲς νὰ ξενυχτίσω,
μοῦ πῆραν αἷμα δίχως νὰ κρυολογήσω,
νὰ συχαθῶ μ’ ἐκάνανε τὸν ἑαυτό μου,
μὲ ἔκαμαν νὰ βλαστημήσω… τὸ Θεό μου!..


’Σ τὸν οὐρανὸ ψηλά, Μεγαλοδύναμέ μου,
ἔχεις καὶ σὺ κορέους;… αἴ! γιὰ ’πέ μου!
ἂν ἔχεις, σὲ λυποῦμαι.. Καὶ τὸ δίχως ἄλλο
θὰ ἕννοιωσες τί σφάλμα ἔκαμες μεγάλο!..

[Ἀθῆναι, Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, 1889]

Νῖκος Α. Κοτσελόπουλος