Εσύ...
Συγγραφέας:


Εσύ, φίλη της ησυχίας μου,
Είσαι γυναίκα
Και χαμογελάς.

Είσαι σάρκα και ρέμβη
Κι αστράφτουνε τα δόντια σου ηδονή
Τα μάτια σου γαλάζιον ουρανό.