Εσπερινός (Προβελέγγιος)

Εσπερινός
Συγγραφέας:
Από τη συλλογή Ποιήματα παλαιά και νέα


 
Κατάκορφα τὸ βράδυ βράδυ στὰ βουνά,
ὅταν ὁ ἥλιος βασιλεύῃ δοξασμένος
μὲ φωτοβόλα σύννεφα στεφανωμένος,
καὶ πλέει ὁ κόσμος σὲ πελάγη φωτεινά.

Τὸ βράδυ βράδυ στ’ οὐρανοῦ τὴν ἀγκαλιά,
σὰν σὲ καθρέφτη ξάστερο ζωγραφισμένα,
στέκουν τὰ δένδρα τοῦ βουνοῦ σκοτεινιασμένα,
ἀκίνητα στὰ ὕψη των, στὴ σιγαλιά.

Μοιάζουν μὲ μαύρους, ρασοφόρους καλογήρους,
ποῦ πέμπουνε τὴν βραδυνή των προσευχὴ
ἀπ’ τὴν ἁγία, τὴν ὁλόφωτη ψυχή,
ὀρθοὶ στοὺς ἀναρίθμητους τῶν χρόνων γύρους.