Επιστολή του Ανδρέα Μιαούλη προς τον Ιωάννη Ράγκο (Σαλαμίνα)

᾿Επιστολὴ τοῦ ᾿Ανδρέα Μιαούλη πρὸς τὸν Ἰωάννη Ράγκο (Σαλαμίνα)
Συγγραφέας:


256.
'Ap. 51031 (IEEE)

Πρὸς τὸν ᾿Αρχηγὸν τῶν Στρατευμάτων Κύριον Ἰωάννην Ῥάγκον,

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ σᾶς φανερώσω τὸν ἐντεῦθα ἐρχομόν μου διὰ νὰ ἀπεράσω εἰς τὰς ᾿Αθήνας ὁμοῦ μὲ ἓν φίλον μου. ἐπειδὴ ὅμως καὶ δὲν ἀπερνῶσι καΐκια ἀπὸ τὰ ἀμπελάκια εἰς τὰς ᾿Αθήνας πρὸς δὲτούτοις καὶ ὁ σκοπός μου δὲν εἶναι διὰ νὰ ἐξέλθω αὐτοῦ. ἔχω νὰ προφέρω μα κρόθεν λόγους εἰς τινα τὸν ὁποῖον θέλω νὰ ἀνταμώσω.Ηθελα καταβάλω ὅλην τὴν Χρειζούμενην δυνατὴν προσπάθησιν μου εἰς τὸ νὰ σᾶς παρα καλέσω, καὶ ἴσως δυνηθῶ νὰ σᾶς καταπείσω. τὸ νὰ μὲ δώσητε τὴν ἄδειαν νὰ ἀπεράσω μὲ τὸ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν σας πλοῖον τοῦ Καπετὰν Κοσμὰ Λαγὰς εἰς ἀθήνας καὶ νὰ ἐπιστρέψω μὲ τὸ ἴδιον.

Ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ὑποσημειοθῶ ὁ φίλος καὶ συνάδελφος

᾿Ανδρέας Μιαούλης

τῇ 23 Φεβρουαρίου 1830