Επιστολή Οδυσσέα Ανδρούτσου προς Άρειο Πάγο

Επιστολή Οδυσσέα Ανδρούτσου προς Άρειο Πάγο
Συγγραφέας:
Το 1822, οι Έλληνες, με σημαντικότερο οπλαρχηγό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, πολιορκούσαν την Κάρυστο, στην οποία βρίσκονταν οχυρωμένοι Τούρκοι. Ενώ όμως η πολιορκία εξελισσόταν θετικά για τους Έλληνες, ο Ανδρούτσος εγκατέλειψε την επιχείρηση· κατά συνέπεια, οι Τούρκοι διασκόρπισαν τους πολιορκητές. Διαδόθηκαν διάφορες φήμες για τη φυγή του οπλαρχηγού. Ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης, όμως, τεκμηριώνοντας την άποψή του -ότι ο Ανδρούτσος έδρασε κατ' εντολήν της Κυβέρνησης-, παραθέτει την εξής επιστολή.Ἀρεοπαγῖται προσκυνῶ. Κατά τήν προσταγήν σας δέν ἔλειψα ἀμέσως ἀφ' οὗ ἔλαβα τό ἔξοχον γράμμα σας καί ἐρίχθηκα εἰς τό ἐδῶθε μέρος. Ἐμποδίσθηκα ὅμως ἐδῶ ἐξ αἰτίας τοῦ καιροῦ ὁποῦ δέν ἐπέρασαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί τούς προσμένω κατ' αὐτάς· ἄν ὅμως καί εἶναι καμμία ἀνάγκη, γράψετέ μου δια νά προφτάσω ἀμέσως χωρίς ἀργοπορίαν, καί εἶμαι ἕτοιμος εἰς τήν προσταγήν σας. Μένω. 1822, Φεβρουαρίου 15. Ὀρδί Καπανδρίτι.