Επιστολή Καραϊσκάκη προς Μαυροκορδάτο

Επιστολή Καραϊσκάκη προς Μαυροκορδάτο
Συγγραφέας:
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, που μέχρι το 1824 είχε δείξει απειθαρχία και άσχημη διαγωγή απέναντι στην κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου και γενικώς είχε συχνά αποκλίνει από τους σκοπούς της Επανάστασης. Στις 27 Μαΐου του 1824 όμως, μεταμελημένος για τη συμπεριφορά του, απέστειλε στον Μαυροκορδάτο αυτή τη συγκινητική επιστολή, μέσω της οποίας ζητά συγγνώμη.


Ἐμένα ἡ κακή τύχη μου καί ἀρρώστησα ὀπίσω. Δέν ἠξεύρω κι ὅλα τά κρύα τά πολλά ἦταν ἤ ἀπό τόσους ἀφορισμούς ὅπου μοῦ ἐκάματε, καί σέ παρακαλῶ νά μέ συγχωρέση ἡ Διοίκησις καί ὅλοι οἱ χριστιανοί καί νά μοῦ σταλθῆ καί μιά εὐχή συγχωρητική παρά τοῦ ἀρχιερέως.