Επιστολή Γεωργάκη Μαυρομιχάλη προς Ιμπραήμ Πασά

Επιστολή Γεωργάκη Μαυρομιχάλη προς Ιμπραήμ Πασά
Συγγραφέας:
Ο Ιμπραήμ πασάς ζητά στις 29 Μαΐου 1826 από τον Μανιάτη πρόκριτο Γεωργάκη Μαυρομιχάλη την παράδοση της Μάνης. Εκείνος του αρνείται με αυτή τη λακωνική επιστολή· τελικά οι Μανιάτες, με το αγωνιστικό φρόνημα που η επιστολή επιδεικνύει, θα νικήσουν τα αιγυπτιακά στρατεύματα στις μάχες Βέργας - Διρού και στη μάχη του Πολυάραβου.


Ἀπό ἡμᾶς τούς ὀλίγους Ἕλληνας τῆς Μάνης καί λοιπούς Ἕλληνας εὑρισκομένους εἰς αὐτήν· Πρός τόν Ἰμβραήμ πασάν τῆς Αἰγύπτου. Ἐλάβαμεν τό γράμμα σου, εἰς τό ὁποῖον εἴδαμεν νά μᾶς φοβερίζης ὅτι, ἄν δέν σοῦ προσφέρωμεν τήν ὑποταγήν μας, θέλεις ἐξολοθρεύσει τούς Μανιάτας καί τήν Μάνην· δια τοῦτο καί ἡμεῖς σέ περιμένομεν μέ ὅσες δυνάμεις θελήσης. Οἱ κάτοικοι τῆς Μάνης γράφομεν καί σέ περιμένομεν.