Eπιγράμματα
Συγγραφέας:


Επιγράμματα Επεξεργασία

Τα παρακάτω αποσπάσματα αντιγράφηκαν από το Lyra Graeca του John Maxwell Edmonds (1922), αλλά παρουσιάζονται με τη σειρά που δίνεται από το Poetae lyrici Graeci του Theodorus Bergk.

Επίγραμμα 1 Επεξεργασία

εἰς Ἀφροδίτην
Ποικιλόθρον᾽ ἀθάνατ᾽ Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκα, λίσσομαί σε·
μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
πότυια, θῦμον,
ἀλλὰ τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέροττα
τᾶς ἔμας αὔδως ἀΐοισα πήλυι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες
ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα, κάλω δέ σ᾽ ἆγον
ὤκεε στρούθω προτὶ γᾶν μέλαιναν
πύκνα δίννεντε πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὀρράνω αἴθε-
ρος διὰ μέσσω,
αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο· σὺ δ᾽, ὦ μάκαιρα,
μειδιάσαισ᾽ ἀθανάτῳ προσώπῳ
ἤρε᾽ ὄττι δηὖτε πέπονθα, κὤττι
δηὖτε κάλημι,
κὤττ᾽ ἔμῳ μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλᾳ θύμῳ· 'τίνα δηὖτε πείθω
καὶ σ᾽ ἄγην ἐς ϝὰν φιλότατα; τίς τ᾽, ὦ
Ψάπφ᾽, ἀδικήει;
καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κωὐκ ἐθέλοισα·'
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.

Επίγραμμα 2 Επεξεργασία

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰζάνει, καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει
καὶ γελαίσας ἰμμέροεν, τὸ δὴ ᾽μαν
κάρζαν ἐν στήθεσσιν ἐπεπτόασεν·
ὠς γὰρ ἔς τ᾽ ἴδω, Βρόχε᾽, ὤς με φώνας
οὖδὲν ἔτ' ἴκει,
ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ϝέαγε, λέπτον
δ᾽ αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμακεν,
ὀππάτεσσι δ' οὖδεν ὄρημ', ἐπιρρόμ-
βεισι δ᾽ ἄκουαι,
ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρη, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύϝην
φαίνομαι·—ἀλλὰ
πάντ<α νῦν τ>ολμάτε᾽, ἐπεὶ πένησα.

Επίγραμμα 3 Επεξεργασία

Ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἂψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησ᾽
ἀργυρία γᾶν.

Επίγραμμα 4 Επεξεργασία

...ἀμφὶ δ᾽ ὔδωρ
ψῦχρον <ὤνεμος> κελάδει δι᾽ ὔσδων
μαλίνων, αἰθυσσομένων δὲ φύλλων
κῶνμα κατάρρει·

Επίγραμμα 5 Επεξεργασία

εἰς Ἀφροδίτην
...ἔλθε, Κύπρι,
χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβραις
συμμεμείγμενον θαλίαισι νέκταρ
οἰνοχόεισα
τοῖς ἐταίροις τοίσδεσ᾽ ἔμοις τε καὶ σοῖς·...

Επίγραμμα 6 Επεξεργασία

εἰς Ἀφροδίτην
Αἴ σε Κύπρος καὶ Πάφος ἢ Πάνορμος...

Επίγραμμα 7 Επεξεργασία

σοὶ δ᾽ ἔγω λεύκας ἐπὶ δᾶμον αἶγος
<πίονα καύσω>,

Επίγραμμα 8 Επεξεργασία

κἀπιλείψω τοι...

Επίγραμμα 9 Επεξεργασία

εἰς Ἀφροδίτην
Αἴθ᾽ ἔγω, χρυσοστέφαν᾽ Ἀφρόδιτα,
τόνδε τὸν πάλον λαχόην...

Επίγραμμα 10 Επεξεργασία

αἴ με τιμίαν ἐπόησαν ἔργα
τὰ σφὰ δοῖσαι...

Επίγραμμα 11 Επεξεργασία

...τάδε νῦν ἐταίραις
ταῖς ἔμαισι τέρπνα κάλως ἀείσω.

Επίγραμμα 12 Επεξεργασία

...ὄττινας γὰρ
εὖ θέω, κῆνοι με μάλιστα σίννον-
ται...

Επίγραμμα 13 Επεξεργασία

πρὸς Ἀνακτορίαν
Οἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν
ἔμμεναι κάλιστον· ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ-
τω τις ἔραται.
πάγχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι
πάντι τοῦτ᾽· ἀ γὰρ πόλυ περσκόπεισα
κάλλος ἀνθρώπων Ἐλένα τὸν ἄνδρα
[κρίννε κάλ]ιστον
[ὂς τὸ πὰν] σέβας Τροΐας ὄλεσσε,
[κωὐδὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
[μᾶλλον] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ᾽ αὔταν
[πῆλε φίλει]σαν
[Ὠρος· εὔκ]αμπτον γὰρ [ἀεὶ τὸ θῆλυ]
[αἴ κέ] τις κούφως τ[ὸ πάρον ν]οήση·
[ἄμ]με νυν̣, Ϝανακτορί[α, τὺ] μέμναι-
[σ᾽ οὐ] παρεοίσαις,
[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυγμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
[πεσδομ]άχεντας·
[εὖ μὲν ἴδ]μεν οὐ δύνατον γένεσθαι
[λῷστ᾽] ὂ̣ν ἀνθρώποις· πεδέχην δ᾽ ἄρασθαι
[τῶν πέδηχόν ἐστι βρότοισι λῷον]
[ἢ λελάθεσθαι.]

Επίγραμμα 14 Επεξεργασία

ταῖς κάλαισ᾽ ὔμμιν <τὸ> νόημα τὦμον
οὐ διάμειπτον.

Επίγραμμα 15 Επεξεργασία

[...]λαν· ἔγων δ᾽ ἔμ᾽ αὔτᾳ
τοῦτο σύνοιδα·
...

Επίγραμμα 16 Επεξεργασία

ταῖσι <δὲ> ψαῦκρος μὲν ἔγεντο θῦμος,
πὰρ δ᾽ ἴεισι τὰ πτέρα...

Επίγραμμα 17 Επεξεργασία

...κατ᾽ ἔμον στέλεγμον·
τὸν δ᾽ ἐπιπλάζοντ᾽ ἄνοαι φέροιεν
καὶ μελέδωναι.

Επίγραμμα 18 Επεξεργασία

Ἀρτίως μ᾽ ἀ χρυσοπέδιλλος αὔως
<ἦλθε καὶ>...

Επίγραμμα 19 Επεξεργασία

...πόδας δὲ
ποίκιλος μάσλης ἐπέτεννε, Λύδι-
ον κάλον ἔργον.

Επίγραμμα 20 Επεξεργασία

...παντοδάπαις μεμειγμέ-
να χροΐαισιν

Επίγραμμα 21 Επεξεργασία

...ἔμεθεν δ᾽ ἔχεισθα λάθαν.

Επίγραμμα 22 Επεξεργασία

...ἢ τίν᾽ ἄλλον
<μᾶλλον> ἀνθρώπων ἔμεθεν φίλησθα;

Επίγραμμα 23 Επεξεργασία

καὶ ποθήω καὶ μάομαι

Επίγραμμα 24 Επεξεργασία

οὔ τι μ᾽ ὔμμες...

Επίγραμμα 25 Επεξεργασία

ἆς θέλετ᾽ ὔμμες...

Επίγραμμα 27 Επεξεργασία

σκιδναμένας ἐν στήθεσιν ὄργας
γλῶσσαν μαψυλάκαν πεφύλαχθε.

Επίγραμμα 28 Επεξεργασία

πρὸς Ἀλκαῖον
αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμμερον ἢ κάλων
καὶ μή τι ϝείπην γλῶσσ᾽ ἐκύκα κάκον,
αἴδως κεν οὐκί σ᾽ ἦχεν ὄππατ᾽,
ἀλλ᾽ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίως.

Επίγραμμα 29 Επεξεργασία

ὄσταθι κἄντα <θᾶ με φίλαν> φίλος
καὶ τὰν ἐπ᾽ ὄσσοισ᾽ ὀμπέτασον χάριν.

Επίγραμμα 30 Επεξεργασία

χρύσειοι <δ᾽> ἐρέβινθοι ἐπ᾽ άϊόνων ἐφύοντο.

Επίγραμμα 31 Επεξεργασία

Λάτω καὶ Νιόβα μάλα μὲν φίλαι ἦσαν ἔταιραι...

Επίγραμμα 32 Επεξεργασία

Μνάσεσθαί τινά φαιμ᾽ ὔστερον ἀμμέων·

Επίγραμμα 33/34 Επεξεργασία

Ἠράμαν μὲν ἔγω σέθεν, Ἄτθι, πάλαι ποτά,
[ἆς ἔμ᾽ ἀνθεμόεσσ᾽ ἔτι παρθενία σὺ δὲ]
σμίκρα μοι πάϊς ἔμμεν ἐφαίνεο κἄχαρις.

Επίγραμμα 35 Επεξεργασία

ἀλλ᾽ ὂν μὴ μεγαλύννεο δακτυλίω πέρι.

Επίγραμμα 36 Επεξεργασία

Οὐκ οἶδ᾽ ὄττι θέω· δύο μοι τὰ νοήματα...

Επίγραμμα 37 Επεξεργασία

ψαύην δ᾽ οὐ δοκίμοιμ᾽ ὀράνω ἔσσα διπάχεα.

Επίγραμμα 38 Επεξεργασία

ὠς δὲ πάϊς πεδὰ μάτερα πεπτερύγωμαι.

Επίγραμμα 39 Επεξεργασία

ἦρος ἄγγελος ἰμμερόφωνος ἀήδω

Επίγραμμα 40 Επεξεργασία

Ἔρος δαὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον,

Επίγραμμα 41 Επεξεργασία

Ἄτθι, σοὶ δ᾽ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότῃ.

Επίγραμμα 43 Επεξεργασία

...ὄτα πάννυχος ἄσφι κατάγρει
[ὄππατ᾽ ἄωρος]...

Επίγραμμα 44 Επεξεργασία

...χερρόμακτρα δὲ κὰγ γενύων
πορφύρα καταρτᾰμένα, τὰ Τῖμας
εἴς <τ᾽> ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φωκάας,
δῶρα τίμια· ...

Επίγραμμα 45 Επεξεργασία

Ἄγε δῖα χέλυννά μοι
φωνάεσσά τε γίγνεο·

Επίγραμμα 46 Επεξεργασία

See #Edmonds 83.

Επίγραμμα 47 Επεξεργασία

Γέλλως παιδοφιλωτέρα·

Επίγραμμα 48 Επεξεργασία

...μάλα δὴ κεκορημένοις
Γόργως...

Επίγραμμα 49 Επεξεργασία

See below.

Επίγραμμα 50 Επεξεργασία

..ἔγω δ᾽ ἐπὶ μαλθάκαν
τύλαν ὀσπολέω μέλε(α)...

Επίγραμμα 51 Επεξεργασία

κῆ δ᾽ ἀμβροσίας μὲν κράτηρ ἐκέκρατο,
Ἔρμαις δ᾽ ἔλεν ὄλπιν θέοισ᾽ οἰνοχόησαι.
κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες καρχήσι᾽ ὄνηχον
κἄλειβον, ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα γάμβρῳ.

Επίγραμμα 52 Επεξεργασία

Δέδυκε μὲν ἀ σέλαννα
καὶ Πληΐαδες, μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὦρα,
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

Επίγραμμα 53 Επεξεργασία

πλήρης μὲν ἐφαίνετ᾽ ἀ σέλαννα,
αἰ δ᾽ ὠς περὶ βῶμον ἐστάθησαν...

Επίγραμμα 54 Επεξεργασία

Κρῆσσαι νύ ποτ᾽ ὦδ᾽ ἐμμελέως πόδεσσιν
ὤρχηντ᾽ ἀπάλοισ᾽ ἀμφ᾽ ἐρόεντα βῶμον,
πόας τέρεν ἄνθος μάλακον ματεῖσαι.

Επίγραμμα 55 Επεξεργασία

Ἄβρα δηὖτ᾽ ἐπ᾽ ἄγκ᾽ ἆς πάλαι ἀλλόμαν.

Επίγραμμα 56 Επεξεργασία

Φαῖσι δή ποτα Λήδαν ὐακίνθινον
πεπυκάδμενον ὤϊον
εὔρην...

Επίγραμμα 57 Επεξεργασία

...ὀφθάλμοις δὲ μέλαις χύτο νύκτος ἄωρος.

Επίγραμμα 58 Επεξεργασία

Ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν...

Επίγραμμα 59 Επεξεργασία

Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν
[ἀτίμασας;...]

Επίγραμμα 60 Επεξεργασία

εἰς τὰς Χάριτας καὶ τὰς Μούσας
Δεῦτέ νῠν ἄβραι Χάριτες καλλίκομοί τε Μοῖσαι.

Επίγραμμα 61 Επεξεργασία

...πάρθενον ἀδύφωνον

Επίγραμμα 62 Επεξεργασία

κατθναίσκει, Κυθέρη᾽, ἄβρος Ἄδωνις· τί κε θεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καὶ κατερείκεσθε χίτωνας.

Επίγραμμα 63 Επεξεργασία

ὦ τὸν Ἄδωνιν.

Επίγραμμα 64 Επεξεργασία

...ἔλθοντ᾽ ἐξ ὀράνω πορφυρίαν προιέμενον χλάμυν.

Επίγραμμα 65 Επεξεργασία

εἰς τὰς Χάριτας
Βροδοπάχεες ἄγναι Χάριτες δεῦτε Δίος κόραι.

Επίγραμμα 66 Επεξεργασία

ὀ δ᾽ Ἄρευς φαῖσί κεν Ἄφαιστον ἄγην βίᾳ.

Επίγραμμα 67 Επεξεργασία

<Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης γάμοι>
...Κύπρο.[...]
κᾶρυξ ἦλθ[ε] θό[ων ουνάμι μ]ελέ[ων] ἔθεις
Ἰδάοις τάδε κ[ᾶ]λα φ[όρ]εις τάχυς ἄγγελος
...
τᾶς τ᾽ ἄλλας Ἀσίας τ[ά]δ᾽ ἔσαν κλέος ἄφθιτον.
'Ἔκτωρ κοἰ συνέταιροι ἄγοισ᾽ ἐλικώπιδα
Θήβας ἐξ ἰάρας Πλακίας τ᾽ ἀπ᾽ ἀϊνάω
ἄβραν Ἀνδρομάχαν ἐνὶ ναῦσιν ἐπ᾽ ἄλμυρον
πόντον· πόλλα δ᾽ [ἐλί]γματα χρύσια κἄμματα
πορφύρ[α] λία τ᾽ αὖ τ[ρό]να, ποίκιλ᾽ ἀθρήματα,
ἀργύρ[α τ᾽] ἀνάριθμα ποτήρια κἀλέφαις.'
ὢς εἶπ᾽· ὀτραλέως δ᾽ ὀνόρουσε πάτ[ηρ] φίλος,
φάμα δ᾽ ἦλθε κατὰ πτόλιν εὐρύχορον Ϝίλω.
αὔτικ᾽ Ἰλιάδαι σατίναις ὐπ᾽ ἐϋτρόχοις
ἆγον αἰμιόνοις, ἐπέβαινε δὲ παῖς ὄχλος
γυναίκων τ᾽ ἄμα παρθενίκαν τε τανυσφύρων·
χῶρις δ᾽ αὖ Περάμοιο θύγατρες [ἐπήϊσαν.]
ἴππ[οις] δ᾽ ἄνδρες ὔπαγον ὐπ᾽ ἄρ[ματα, σὺν δ᾽ἴσαν]
π[άντ]ες ἀΐθεοι· μεγάλωστι δ᾽ [ἴεν μέγας]
δ[ᾶμος] κἀνίοχοι φ[αλάροισ]ι̣ [κεκαδμέναις]
π[ώλοις ἐ]ξαγο[ν...]
...
[ὄτα δεὖτ᾽ ὀχέων ἐπέβαν ἰ]κελοι θέοι[ς]
[Ἔκτωρ Ἀνδρομάχα τε, σύν]αγνον ἀόλ[λεες]
[Τρῶες Τρωΐαδες τ᾽ ἐρ 'τεν]νον ἐς Ἴλιο[ν.]
[...]τον ἐμίγνυ[σαν]
[...] ὠς δ᾽ ἄρα πάρ[θενοι]
[...]νεδε...
...
[...]φ[.]α.[.]ο[ν εὐ]ρυεδε[..]..εακ[.].[
[... κα]ὶ κασία λίβανός τ᾽ ὀνελίχνυτο.
γύναικες δ᾽ ἐλέλυσδον ὄσαι προγενέστεραι
πάντες δ᾽ ἄνδρες ἐπήρατον ἴαχον ὄρθιον
πάων᾽ ὀγκαλέοντες ἐκάβολον εὐλύραν
ὔμνην δ᾽ Ἔκτορα κ᾽Ανδρομάχαν θεοεικέλο[ις.]
(Σαφ[ο]ὺς μέλη)

Επίγραμμα 68 Επεξεργασία

κατθάνοισα δὲ κείσεαι οὐδέ τινι μναμνοσύνα σέθεν
ἔσσετ᾽ οὐδέποτ᾽ <εἰς> ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχεις βρόδων
τῶν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾽ ἀφάνης κἠν Ἀΐδα δόμοις
φοιτάσεις πεδ᾽ ἀμαύρων νεκύων ἐππεποταμένα.

Επίγραμμα 69 Επεξεργασία

οὔδιαν δοκίμωμι προσίδοισαν φά?? ἀλίω
ἔσσεσθαι σοφίᾳ πάρθενον εἰς οὔδενά ποι χρόνον
τοιαύταν...

Επίγραμμα 70 Επεξεργασία

...τίς δὲ
ἀγροίωτις ᾰγροίωτιν ἐπεμμένα
σπόλαν <τέον> θαλύει νόον,
οὐκ ἐπισταμένα τὰ βράκε᾽ ἔλκην ἐπὶ τω σφύρων;

Επίγραμμα 71 Επεξεργασία

Ἤρων ἐξεδίδάξ᾽ ἐγ Γυάρων τὰν ἀνυόδρομον·

Επίγραμμα 72 Επεξεργασία

...ἀλλά τις οὐκ ἔμμι παλίγκοτος
ὄργαν, ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω...

Επίγραμμα 73 Επεξεργασία

αἴ τ᾽ ὄρααι στεφαναπλόκην.

Επίγραμμα 74 Επεξεργασία

<Ω Ψάμφοι>, σύ τε κἄμος θεράπων Ἔρος

Επίγραμμα 75 Επεξεργασία

...ἀλλ᾽ ἔων φίλος ἄμμιν
λέχος ἄρνῠσο νεώτερον·
οὐ γὰρ τλάσομ᾽ ἔγω συνοί-
κην νέῳ ἔσσα γεραιτέρα.

Επίγραμμα 76 Επεξεργασία

πρὸς Μνησιδίκην
Εὐμορφοτέρα Μνασιδίκα τᾶς ἀπάλας Γυρίννως

Επίγραμμα 77 Επεξεργασία

εἰς Εἰρήνην
Ἀσαροτέρας οὐδαμά ποι Εἴρηνα σέθεν τύχοισα...

Επίγραμμα 78 Επεξεργασία

πρὸς Μνησιδίκην
σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, πέρθεσσ᾽ ἐράταις φόβαισιν
ὄρπακας ἀνήτοιο συνέρραισ᾽ ἀπάλαισι χέρσιν·
ταὐάνθεα γὰρ <παρ>πέλεται καὶ Χάριτας μάκαιρα<ς>
μᾶλλον προτόρην· ἀστεφανώτοισι δ᾽ ἀπυστρέφονται.

Επίγραμμα 79 Επεξεργασία

...ἔγω δὲ
φίλημ᾽ ἀβροσύναν, καί μοι τὸ λάμπρον
ἔρος ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε·

Επίγραμμα 80 Επεξεργασία

...ὀ πλοῦτος <δ᾽> ἄνευ ἀρέτας
οὐκ ἀσίνης πάροικος·
ἀ δὲ κρᾶσις ἀμφοτέρων
δαιμονίαν ἄκραν ἔχει·

Επίγραμμα 81 Επεξεργασία

καίναν μέν τε τύλαν κατὰ σὰ σπολέω μέλεα·

Επίγραμμα 82 Επεξεργασία

αὐτὰ δὲ σύ, Καλλιόπα...

Επίγραμμα 83 Επεξεργασία

Δαύοις ἀπάλας ἐτάρας ἐν στήθεσιν

Επίγραμμα 84 Επεξεργασία

εἰς τὰς Μούσας
Δεῦρο δηὖτε, Μοῖσα, χρύσιον λίποισαι
[δῶμα]...

Επίγραμμα 85 Επεξεργασία

πρὸς Κλῆϊν
Ἔστι μοι κάλα πάϊς χρυσίοισιν ἀνθέμοισιν
ἐμφέρην ἔχοισα μόρφαν, Κλεῦις ἀγαπάτα,
ἀντὶ τᾶς ἔγω οὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ᾽ ἐράνναν
[Λέσβον ἀγρέην κε]...

Επίγραμμα 86 Επεξεργασία

...πόλλα μοι τὰν
πολλυανάκτιδα παῖδα χαίρην·

Επίγραμμα 87 Επεξεργασία

Διελεξάμαν ὄναρ Κυπρογενήᾳ·

Επίγραμμα 88 Επεξεργασία

Τί με Πανδίονις ὄρραννα χελίδω...;

Επίγραμμα 89 Επεξεργασία

ἀμφὶ δ᾽ ἄβροις λασίοισ᾽ εὖ ϝ᾽ ἐπύκασσε...·

Επίγραμμα 90 Επεξεργασία

Γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι δύναμαι κρέκην τὸν ἰστον
πόθῳ δάμεισα παῖδος βραδίνω δι᾽ Ἀφροδίταν.

Επίγραμμα 91 Επεξεργασία

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον
Υ̓μήνᾰον,
ἄερρατε, τέκτονες ἄνδρες,
Υ̓μήναον·
γάμβρος ϝίσσος Ἄρευϊ,
<Υ̓μήναον,>
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μείζων,
<Υ̓μήναον,>
πέρροχος ὠς ὄτ᾽ ἄοιδος
<Υ̓μήναον,>
ὀ Λέσβιος ἀλλοδάποισιν,
<Υ̓μήναον·>

Επίγραμμα 93 Επεξεργασία

οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾽ ὔσδῳ
ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες.
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐπίκεσθαι·

Επίγραμμα 94 Επεξεργασία

οἴαν τὰν ὐάκινθον ἐν ὄρρεσι ποίμενες ἄνδρες
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ᾽ ἔτι πορφύρα ἄνθη.

Επίγραμμα 95 Επεξεργασία

Ἔσπερε πάντα φέρων, ὄσα φαίνολις ἐσκέδασ᾽ αὔως,
φέρεις ὄϊν,
φέρεις αἶγα, φέρεις ἀπὺ ϝὸν μάτερι παῖδα.

Επίγραμμα 96 Επεξεργασία

ἀϊπάρθενος ἔσσομαι·

Επίγραμμα 97 Επεξεργασία

Δώσομεν, ἦσι πάτηρ,

Επίγραμμα 98 Επεξεργασία

Θυρώρω πόδες ἐπτορόγυιοι,
τὰ δὲ σάμβαλα πεμπεβόηα
πέσσυγγοι δὲ δέκ᾽ ἐξεπόνασαν·

Επίγραμμα 99 Επεξεργασία

Ὄλβιε γάμβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος, ὠς ἄρᾱο
ἐκτετέλεστ᾽, ἔχεις δὲ πάρθενον, ἂν ἄραο·

Επίγραμμα 100 Επεξεργασία

μελλίχιος δ᾽ ἐπ᾽ ἰμμέρτῳ κέχυται προσώπῳ...

Επίγραμμα 101 Επεξεργασία

ὀ μὲν γὰρ κάλος <εἲς κάλος> ὄσσον ἴδην πέλει,
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται...

Επίγραμμα 102 Επεξεργασία

ἦρ᾽ ἔτι παρθενίας ἐπιβάλλομαι;

Επίγραμμα 103 Επεξεργασία

χαίροι τ᾽ ᾰ̓ νύμφᾰ, χαιρέτω τ᾽ ὀ γάμβρος·

Επίγραμμα 104 Επεξεργασία

Τίῳ σ᾽, ὦ φίλε γάμβρε, κάλως ἐϊκάσδω;
ὄρπακι βραδίνῳ σε κάλιστ᾽ ἐϊκάσδω.

Επίγραμμα 105 Επεξεργασία

...χαῖρε, νύμφα,
χαῖρε, τίμιε γάμβρε, πόλλα.

Επίγραμμα 106 Επεξεργασία

οὐ γὰρ ἦν ἀτέρα πάϊς, ὦ γάμβρε, τοαύτα·

Επίγραμμα 107 Επεξεργασία

τεσσεραμήνιον

Επίγραμμα 108 Επεξεργασία

ὦ τὸν Ἀδώνιον.

Επίγραμμα 109 Επεξεργασία

Παρθενία, παρθενία, ποῖ με λίποισ᾽ ἀποίχῃ;
Οὐκέτι, νύμφα, προτὶ σ᾽ ἴξω, προτὶ σ᾽ οὐκέτ᾽ ἴξω.

Επίγραμμα 110 Επεξεργασία

Ἆλλα, μὴ κάμπτε στέραν φρένα...

Επίγραμμα 111 Επεξεργασία

φαίνεταί ϝοι κῆνος...

Επίγραμμα 112 Επεξεργασία

ὠΐω πόλυ λευκότερον...

Επίγραμμα 113 Επεξεργασία

Μήτ᾽ ἔμοι μέλι μήτε μελίσσαις·

Επίγραμμα 114 Επεξεργασία

μὴ κίνη χέραδας.

Επίγραμμα 115 Επεξεργασία

...ὄπταις ἄμμε...

Επίγραμμα 116 Επεξεργασία

ἠμιτύβιον στέλασσον·

Επίγραμμα 117 Επεξεργασία

τὸν ϝὸν παῖδα κάλει·

Επίγραμμα 118 Επεξεργασία

εἰς παῖδα ἀνώνυμον
Παῖς ἔτ᾽ ἄφωνος ἔοισα τόρ᾽ ἐννέπω αἴ τις ἔρηται
φώναν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ πόδων·
Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λάτως ὀνέθηκεν Ἀρίστω
Ἐρμοκλειταία τῶ Σαϋναϊάδα
σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναίκων· ᾆ σὺ χάρεισα
πρόφρων ἀμμετέραν ἐυκλέϊσον γενίαν.

Επίγραμμα 119 Επεξεργασία

εἰς Τιμάδα
Τίμαδος ἄδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θάνοισαν
δέξατο Φερσεφόνας κυάνιος θάλαμος,
ἆς καὶ ἀπυφθιμένας παῖσαι νεόθαγι σιδάρῳ
ἄλικες ἰμμέρταν κρᾶτος ἔθεντο κόμαν.

Επίγραμμα 120 Επεξεργασία

εἰς Πελάγωνα
Τῷ γρίππει Πελάγωνι πάτηρ ἐπέθηκε Μένισκος
κύρτον καὶ κώπαν, μνᾶμα κακοζοΐας.

Επίγραμμα 122 Επεξεργασία

...πόλυ πάκτιδος ἀδυμελεστέρα,
χρύσω χρυσοτέρα...

Επίγραμμα 125 Επεξεργασία

ἀλγεσίδωρον
μυθόπλοκον

Επίγραμμα 133 Επεξεργασία

εἰς Ἔσπερον
Ἀστέρων πάντων ὀ κάλιστος...

Επίγραμμα 136 Επεξεργασία

οὐ γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλῳ οἰκίᾳ
θρῆνον θέμεν· οὐκ ἄμμι πρέπει τάδε.

Επίγραμμα 149 Επεξεργασία

ἄκακος·

Επίγραμμα 150 Επεξεργασία

ἀμαμάξυδες

Επίγραμμα 151 Επεξεργασία

ἀμάρα·

Επίγραμμα 152 Επεξεργασία

αὖα

Επίγραμμα 153 Επεξεργασία

Πότνι᾽ αὔως...·

Επίγραμμα 155 Επεξεργασία

βεῦδος,

Επίγραμμα 156 Επεξεργασία

γρύταν

Επίγραμμα 158 Επεξεργασία

ζάβατον

Επίγραμμα 159 Επεξεργασία

ἀγαγοίην

Επίγραμμα 162 Επεξεργασία

Μήδεϊα

Επίγραμμα 163 Επεξεργασία

μύρραν

Επίγραμμα 164 Επεξεργασία

Μοισάων

Επίγραμμα 165 Επεξεργασία

νίτρον·

Επίγραμμα 166 Επεξεργασία

πολυΐδριδι,

Επίγραμμα 167 Επεξεργασία

σκύθαρρον.

Επίγραμμα 168 Επεξεργασία

Τίοισιν ὀφθάλμοισιν...;

Επίγραμμα 169 Επεξεργασία

χέλυννα

Επιπλέον αποσπάσματα Επεξεργασία

Τα παρακάτω αποσπάσματα από το Lyra Graeca δεν ήταν παρόντα στο Poetae lyrici Graeci.

Edmonds 34 Επεξεργασία

[...]θε θῦμον
[...]μι πάμπαν
[...] δύναμαι
[...]
[...]ας κεν ἦ μοι
[...]ς̣ ἀντιλάμπην
[... κά]λον πρόσωπον
[...]
[... ἐ]γχροΐσθεις
[...]'[...]ρος̣

Edmonds 35 Επεξεργασία

[πρὸς Χάραξον]
[...]δώσην.
[αἰ κλ]ύτων μέν τ᾽ ἐπ[πότεαι μεδ᾽ ἄνδρων]
[κωὐ κ]άλων κἄσλων, ἐ[νέπεις δὲ χαίρην]
[τοὶς φι]'λοις, λύπης τέ μ[ε σοὶ γένεσθαι]
[φαὶς ἔ]μ᾽ ὄνειδος,
[ἦτορ] οἰδήσαις, ἐπὶ τα̣[ῦτ᾽ ἀρέσκεο]
[καρδι]άν· ἄσαιο· τὸ γὰρ ν̣[όημα]
[τὤ]μον οὐκ οὔτω μ[αλάκως χόλᾳ παί-]
[δων] διάκηται·
[ἀλλὰ μὴ δό̣αζε· [γέροντας ὄρνις]
[οὐκ ἄγρη βρό]χις· συνίημ[᾽ ἔγω σε]
[οἶ πρὶν ἐσπό]λ̣ης κακότατο[ς, οἴῳ]
[δ᾽ ἀντετέθη]μεν
[δαΐῳ. σὺ δ᾽ ὦ]ν ἀτέραις με[μήλων]
[λῳόνων τίθ]η φρένας· εὔ[κολον γὰρ]
[νῶν τράφοισ]α τοὶς μάκα[ρας σάφ᾽ οἶδ᾽ ἔ-]
[μοι παρέοντας.]

Edmonds 36 Επεξεργασία

εἰς Νηρηΐδας
[Χρύσιαι] Νηρήϊδες, ἀβλάβη[ν μοι]
[τὸν κασί]γνητον δότε τυίδ᾽ ἴκεσθα[ι,]
[κἂ μὲν] ᾦ θύμῳ κε θέλη γένεσθαι,
[ταῦτα τε]λέσθην·
[ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ ἄμβροτε, πάντα λῦσα[ι,]
[καὶ φίλοι]σι ϝοῖσι χάραν γένεσθαι
[καὶ δύαν ἔ]χθροισι· γένοιτο δ᾽ ἄμμι
[δύσκλεα μ]ήδεις.
[τὰν κασιγ]νήταν δὲ θέλοι πόησθα[ι]
[ἔμμορον] τίμας· ὀνίαν δὲ λύγραν
[καὶ λόγοις] ὄτοισι πάροιθ᾽ ἀχεύων
[ἄμμον ἐδά]μ̣να
[κῆρ ὄνειδο]ς̣ εἰσαΐων τό κ᾽ ἐν χρῷ
[κέρρεν, ἀλ]λ᾽ ἐπ᾽ ἀγ[λαΐ]ᾳ πολίταν
[ἀββάλην ἄ]λλως, [ὄτα] νῆ κε δαῦτ᾽ οὖ-
[δεν διὰ μά]κρω·
[καὶ συνάορ]ον, αἴ κ[ε θέλη, ἀξίοι]σι
[ἐν λέχεσσ᾽ ἔ]χ̣ην· σὺ [δέ], κύνν[᾽ ἔ]ρε[μ]να,
[ρῖνα πρὸς γάᾳ] θεμ[έν]α κακάν[θην]
[ἄλλα πεδάγρ]η.

Edmonds 37 Επεξεργασία

[πρὸς Χάραξον]
...Κύπρι, καί σε πι[κροτέρ]αν ἔπευρε·
οἰ δὲ καυχάσαντο τόδ᾽ ἔννέ[ποντες·]
'Δωρίχα τὸ δεύτερον ὠς πόθε[ννον]
[εἰς] ἔρον ἦλθε.'

Edmonds 65 Επεξεργασία

[...] ἀλλ᾽ ἄγιτ᾽, ὦ φίλαι,
[ἀοίδας ἀπυλήξομεν], ἄγχι γὰρ ἀμέρα.
(Σα[φοῦς μ]ε[λῶν (β′)])

Edmonds 82 Επεξεργασία

[πρὸς Ἄτθιδα?]
...'Ψάπφ᾽, ἦ μὰν οὔτως ἔγω οὔ σε φιλήσω.
ὦ φαῖν᾽ ἄμμι, κἠξ εὔναν λυῖε τέαν
πεφιλημμ[έν]αν ἴσχυν, ὔδατι δὲ
κρίνον [ὠς ἀ]κήρατον παρὰ κράναν
πέπλον Χῖον ἀπύσχοισα λούεο·
καὶ Κλεῖϊς σάων καβφέροισα γρῠταν
κροκόεντα λώπεά σ᾽ ἐββάλη καὶ
πέπλον πορφύριον· κἀββεβλημμένᾳ
χλαίνᾳ πέρ σ᾽ ἐξ[ακ]ρισάντων ἄνθινοι
στέφανοι περ[ὶ κρᾶτά σοι] δέθεντες,
κἄλθ᾽ ὄσᾳ μαίν[ης μ᾽ ἄδεα καλλ]όνᾳ.
φρῦσσον, ὦ Πρα[ξίνω, κάρ]υ᾽ ἄμμιν, ὠς
παρθένων πό[τον ἀδίω π]οήσω·
ἔκ τινος γὰρ θέων [ταῦτ᾽ ἄ]μμι, τέκνον·
ἦ μὰν τᾷδ᾽ ἀμέρ[ᾳ προτὶ] φιλτάταν
Μυτιλάνναν π[ολίων η]ὔξατ᾽ ἤδη
γυναίκων ἀ κα[λίστα Ψ]άπφ᾽ ἀπύβην
πεδ᾽ ἀμμέω[ν, ἀ μάτ]ηρ πεδὰ τῶν τέκνων
φίλτα[τ᾽ Ἄτθι, μῶν ἄρα] ταῦτα τὰ πρὶν
ἐπι[λάθεαι πάντ᾽ ἢ ὀμμναίσα᾽ ἔτι;...

Edmonds 83 Επεξεργασία

[πρὸς Ἄτθιδα?]
[Ἄτθιδ᾽ οὔποτ᾽ ἄρ᾽ ὄ]ψ[ομαι,]
τεθνάκην δ᾽ ἀδόλως θέλω.
ἄ με ψισδομένα κατελίππανεν
πόλλα, καὶ τόδ᾽ ἔειπέ μ[οι·]
ᾬμ᾽, ὠς δεῖνα πεπ[όνθ]αμεν·
Ψάπφ᾽, ἦ μάν σ᾽ ἀέκοισ᾽ ἀπυλιππάνω.
τὰν δ᾽ ἔγω τάδ᾽ ἀμειβόμαν·
Χαίροισ᾽ ἔρχεο κἄμεθεν
μέμναισ᾽· οἶσθα γὰρ ὤς <τ᾽> ἐπεδήπομεν.
αἰ δὲ μὴ, ἀλλά σ᾽ ἔγω θέλω
ὄμναισαι τ[ὰ σ]ὺ [λά]θεαι,
ὄσσ᾽ ἄμμ[ες φίλα] καὶ κάλ᾽ ἐπάσχομεν·
πό[λλοις ἂ στεφάν]οις ἴων
καὶ βρ[όδων γλυ]κίων γ᾽ ὔμοι
κὰπ π[λόκων] πὰρ ἔμοι περεθήκαο,
καὶ πόλλαις ὐπαθύμιδας
πλέκταις ἀμφ᾽ ἀπαλᾳ δέρᾳ
ἀνθέων ἔκ[ατον] πεποημμέναις,
καὶ πόλλῳ ν[έαρο]ν σὺ χρῶ
βρενθείω πρ[οχόῳ μύρ]ω
ἐξαλείψαο κα[ὶ βασιληΐω,]
καὶ στρώμν[ας ἔπι κημένα]
ἀπάλαν πὰν [ὀνηάτων]
ἐξίης πόθο[ν ἤδε πότων γλυκίων]...

Edmonds 84 Επεξεργασία

[...καὶ ταῦτά σ᾽ ἀμειβόμαν ἐγ]ω·
['Νὴ θέαν ἔγω σοι τόδ᾽ ὀμώ]μοκα,
[ὠς οὐδ᾽ αὔτα πόλλαις, ἀ]λλ᾽ ἴαν ἦχον
[μόναν ἂπ τῶ Δίος τὰν] παρθενίαν,
[ὔμως δ᾽ οὐκ ὄδδον] ὠρρώδων ὐπὲρ ὂν
[ἀπύ μοί ϝ᾽ ἐπέσκ]ηψ᾽ Ἦρα βάλεσθαι.'
[ταῦτ᾽ ἔγω σ᾽ ἠ]ΰφραν᾽ ἄρ᾽ ὠξυβόων δ᾽·
['Ἄμμι μάν,] πάρθεν᾽, ἀ νὺξ οὐκὶ βάρυ
[φαίνετ]᾽ ἔμμεν· ὤστ᾽ οὐ μὴ σύ γ᾽ ἀτύξη'...

Edmonds 85 Επεξεργασία

...ἦρ᾽ ἀ[...
δῆρα το[...
Γογγύλα τ[᾽ ἔφατ᾽· 'Οὔ τι πᾳ τόδ᾽ ἔγνως;]
ἤ τι σᾶμ᾽ ἐθέλ[ης δεικνύναι τέαις]
παῖσι;' 'Μάλιστ᾽,' ἀμ[ειβόμαν ἔγω. 'Ἔρ-]
μας γ᾽ εἰσῆλθ᾽· ἐπὶ [δὲ βλέποισ᾽ ἔγω ϝε]
εἶπον· Ὦ δέσποτ᾽, ἔπ[παν ἀπωλόμαν·]
[ο]ὐ μὰ γὰρ μάκαιραν [ἔγω θέαν]
[ο]ὖδεν ἄδομ᾽ ἔπαρθ᾽ ἄγα[ν ἔτ᾽ ὄλβῳ,]
κατθάνην δ᾽ ἴμμερός τις ἄ[γρεσέ με·]
λῶ στᾶσ᾽ εἰς δροσόεντ᾽ ἄγ[ρον σέ μ᾽ οἶ]
Ἀτρῄδαν Ἀγαμ[έμνον᾽ ἄγαγες πρὶν]
[πά]ν τε ταἴρη[τον ἄνθος Ἀχαιίων.]
[χ]ρῆ δὲ τοῦτ[᾽ ἀπυλιππάνην με φαῦ-]
[ο]ς, ἄτις ὀ.[...]

Edmonds 86 Επεξεργασία

[πρὸς Ἄτθιδα]
[Ἀτθι, σοὶ κἄμ᾽ Ἀνακτορία φίλα]
[πηλόροισ᾽ ἐνὶ] Σάρδε[σιν]
[ναίει, πό]λλακι τυίδε [ν]ῶν ἔχοισα,
ὤς ποτ᾽ ἐζώομεν βίον, ἆς ἔχε
σὲ θέᾳ ϝικέλαν ἀρι-
-γνώτᾳ, σᾷ δὲ μάλιστ᾽ ἔχαιρε μόλπᾳ.
νῦν δὲ Λύδαισιν ἐμπρέπεται γυναί-
κεσσιν ὤς ποτ᾽ ἀελίω
δύντος ἀ βροδοδάκτυλος σελάννα
πὰρ τὰ περρέχοισ᾽ ἄστρα, φάος δ᾽ ἐπί-
σχει θάλασσαν ἐπ᾽ ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυανθέμοις ἀρούραις,
ἀ δ᾽ ἐέρσα κάλα κέχυται τεθά-
λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ᾽ ἄν-
θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης.
πόλλα δὲ ζαφοίταισ᾽ ἀγάνας ἐπι-
μνάσθεισ᾽ Ἀτθίδος ἰμμέρω
λέπταν ποι φρένα κῆρ᾽ ἄσᾳ βόρηται.
κῆθι τ᾽ ἔλθην ἄμμ᾽ ὀξυβόη· τὰ δ᾽ οὐ
νῷν γ᾽ ἄπυστα νὺξ πολύω[ς]
γαρυίει δι᾽ ἄλος πα[ρε]ν̣ρ̣ε̣ο̣[ίσας.]

Edmonds 89 Επεξεργασία

Ἦλθες· κεὖ ἐποίησας· ἔγω δέ σε
μαόμαν, ὂν δ᾽ ἔφλαξας ἔμαν φρένα
καυομέναν πόθῳ· χαῖρ᾽ ἄμμι, <χαῖρε>
πόλλα καὶ ϝισᾱ́ρῑθμα τόσῳ χρόνῳ
ἀλλάλαν ἀπελείφθημεν.

Edmonds 94 Επεξεργασία

...πτερύγων δ᾽ ὐπακακχέει
λιγύραν ἀοίδαν, ὄποτα φλόγι
<ὀ θέ>ος κατέτᾳ <γάα>ν
ἐπι<πε>πτάμενος καταύγη...

Edmonds 113A Επεξεργασία

[Εὐδαιμ]ονίαν τε κὐγίειαν

Edmonds 113B Επεξεργασία

[Γῆρας] ζαφύγοιμι, παῖδες· ἤβα

Edmonds 133 Επεξεργασία

Ποικίλλεται μὲν γαῖα πολυστέφανος.

Edmonds 134 Επεξεργασία

δολοπλόκας γὰρ Κυπρογένεος πρόπολον

Edmonds 158 Επεξεργασία

...σοὶ χάριεν μὲν εἶδος
κὤππατα μελλιχόχροα
<νύμφ᾽,> ἔρος δὲ <τέῳ> κάλῳ
περκέχυται προσώπῳ,
καί σε τέτικεν ἐξόχως
Ἀφρόδιτα...